स्ट्राँबोली ज्वालामुखी (Stromboli Volcano)

स्ट्राँबोली ज्वालामुखी

इटलीलगतच्या टिरीनियन समुद्रातील स्ट्राँबोली या बेटावरील एक जागृत ज्वालामुखी. टिरीनियन हा भूमध्य समुद्राचा भाग आहे. इटलीच्या सिसिली बेटाच्या ईशान्येस असलेल्या ...