अपस्करणाची परिमाणे (Measures of Dispersion)

अपस्करणाची परिमाणे (Measures of Dispersion)

केंद्रीय मापकाच्या जोडीला अपस्करण परिमाण नोंदविणे आवश्यक असते. विस्तार हे अपस्करणाचे सर्वात सोपे आणि सहज वापरले जाणारे परिमाण असले तरी ...