गुरुत्वमध्य (Center Of Gravity)

गुरुत्वमध्य (Center Of Gravity)

वस्तुमान असलेल्या प्रत्येक कणावर गुरुत्व-बल (Gravity force) कार्य करीत असते. त्या बलाला कणाचे वजन (Weight) असे म्हणतात. त्या बलाची दिशा ...