हिंदी महासागराची निर्मिती व भूविज्ञान (Origin and Geology of Indian Ocean)

हिंदी महासागराची निर्मिती व भूविज्ञान (Origin and Geology of Indian Ocean)

हिंदी महासागराची निर्मिती, भूविज्ञान आणि त्याच्या उत्क्रांतीचा इतिहास हा इतर महासागरांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आहे. ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक एडूआर्ट झ्यूस यांनी दक्षिण ...