नॅप्थॅलीन (Naphthalene)

नॅप्थॅलीन (Naphthalene)

नॅप्थॅलीन नॅप्थॅलीन (C10H8) हे सफेद रंगाचे, स्फटिकरूप, विशिष्ट वास असलेले संयुग आहे. कपाटात कपडे व पुस्तके पतंग, कीटक यांपासून वाचवण्यासाठी ...