फेरोसिमेंटची जडण घडण ( Inert formation of ferrocement)

फेरोसिमेंटची जडण घडण ( Inert formation of ferrocement)

एक बांधकाम साहित्य म्हणून वापरताना फेरोसिमेंटची जुळणी कशी करतात आणि त्यापासून बांधकाम कसे घडते याचे विवेचन सदर नोंदीत केले आहे.  फेरोसिमेंटसाठी ...