मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या www.marathivishwakosh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला
महाराष्ट्र शासनाचे प्लॅटिनम पारितोषिक सन २००३ साली प्राप्त.

 माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वोत्तम सीएसआय ॲवार्ड, विशाखापट्टनम, दि. १४ डिसेंबर २०१३

द मंथन ॲवार्ड – घराघरात विश्वकोश (मराठी एन्सायक्लोपिडीया) सन २०१३