ग्राहक संबंध व्यवस्थापन साॅफ्टवेअर (Customer Relationship Management Software)

ग्राहक संबंध व्यवस्थापन साॅफ्टवेअर

(कस्टमर रेलेशनशिप मॅनेजमेंट; सीआरएम). ग्राहक संबंध व्यवस्थापन ही एक प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात माहितीचा अभ्यास करून, त्याचे विश्लेषण करून ...
सॉफ्टवेअर गुणवत्ता नियंत्रण (Software Quality Control)

सॉफ्टवेअर गुणवत्ता नियंत्रण

सॉफ्टवेअरचे घटक आणि त्यांना साहाय्य करणाऱ्या इतर वस्तू यांची आवश्यकता पूर्ण करण्याचे किंवा कोणतेही सॉफ्टवेअर उत्पादन वापरासाठी योग्य आहे की ...