टीसीपी/आयपी (TCP/IP)

टीसीपी/आयपी

पारेषित नियंत्रण नियम/इंटरनेट ‍(अंतरजाळे) नियम. इंटरनेटवरील संदेशन पारेषणाचे नियम. याला इंग्रजीत ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) असे म्हणतात. टीसीपी/आयपी हे ...
द्विमान अंक पद्धती (Binary Number System)

द्विमान अंक पद्धती

(पाया-2 अंक पद्धती). द्विमान अंक पद्धतीत स्थानात्मक अंक पद्धतीचा (Positional numeral system) वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये 2 या अंकाला ...