भांडवली अंदाजपत्रक/भांडवली अर्थसंकल्प (Capital Budgeting)

भांडवली अंदाजपत्रक/भांडवली अर्थसंकल्प

कर्ज घेऊन व मालमत्तेची विक्री करून मिळालेला पैसा आणि मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी लागणारा खर्च व कर्जाचे वाटप केल्याने होणारा खर्च ...
समभाग भांडवल (Equity Capital)

समभाग भांडवल

भांडवल आणि गुंतवणूक या संदर्भात मालकी हक्क किंवा समानाधिकार देणारा भाग म्हणजे ‘समभाग’ होय. भारतीय कंपनी कायदा १९५६ अनुसार, जो ...