ठाकूर जयदेव सिंह (Thakur Jaidev Singh)

ठाकूर जयदेव सिंह

ठाकूर जयदेव सिंह : (१९ सप्टेंबर १८९३—२७ मे १९८६). भारतीय तत्त्वज्ञान आणि भारतीय संगीत यांचा सखोल व्यासंग करून आणि त्यात ...