Read more about the article डेटाबेस (Database)
एसक्यूएल ने निवडलेला तक्ता आणि परिणाम

डेटाबेस (Database)

(इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस). संगणकाद्वारे जलद शोध आणि पुनर्प्राप्तीसाठी विशेषीकृत सुसंघटीत केलेला माहितीचा संग्रह. डेटाबेसची संरचना विविध माहिती-प्रक्रियांसह माहितीची साठवणुक (storage), पुनर्प्राप्ती (retrieval), सुधारित (modification) आणि गाळणे (delete) इ. क्रियांना सुलभ करण्यास…

Read more about the article फ्लॅट डेटाबेस  (Flat database)
फ्लॅट-फाइल संरचना

फ्लॅट डेटाबेस (Flat database)

(सपाट डेटाबेस). फ्लॅट-फाइल डेटाबेसमध्ये डेटाबेस हा फाइल (File) स्वरूपात संग्रहित करतात. रेकॉर्ड (Record) एकसमान स्वरूपाचे असतात आणि रेकॉर्डस् मधील संबंध अनुक्रमित किंवा ओळखण्याची कोणतीच संरचना नसते. फाइल ही अत्यंत साधी…