दुहेरी शोध दोलनदर्शक (Dual trace oscilloscope)

दुहेरी शोध दोलनदर्शक

आ. १. दुहेरी शोध दोलनदर्शक इलेक्ट्रॉनिक मंडल (circuit) आणि  प्रणालीच्या अभ्यासात्मक विश्लेषणामध्ये दोन किंवा अधिक विद्युत दाबांची तुलना ही अतिशय ...
अंकीय व्होल्टमीटर (Digital Voltmeter)

अंकीय व्होल्टमीटर

आ. १. अंकीय व्होल्टमीटर अंकीय व्होल्टमीटर हे एक विद्युत दाब मोजण्याचे महत्त्वाचे वीज मापक आहे . या उपकरणाचा शोध अँड्रयू ...