भास्कर चंदनशिव (Bhaskar Chandanshiv)

भास्कर चंदनशिव

भास्कर चंदनशिव :  (१२ जाने. १९४५). मराठी साहित्यातील १९७० नंतरच्या पिढीतील महत्त्वाचे कथाकार. जांभळढव्ह  या पहिल्याच कथासंग्रहाने त्यांचे नाव मराठी ...
सुहासिनी इर्लेकर (Suhasini Erlekar)

सुहासिनी इर्लेकर

इर्लेकर, सुहासिनी :  (१७ फेब्रुवारी १९३२ – २८ ऑगस्ट २०१०). मराठी साहित्यातील सुप्रसिद्ध कवयित्री आणि समीक्षक. १९७० नंतरच्या पिढीतील साहित्यात ...