अन्वस्तीय सौरचूल (Parabolic Solar Cooker)

सूर्याकडून प्रेषित होणाऱ्या विद्युत चुंबकीय तरंगांच्या (Electromagnetic waves) रूपातील ऊर्जेला सौरऊर्जा असे म्हणतात. हे तरंग जेव्हा एखाद्या वस्तूवर (matter), घन किंवा द्रव पदार्थावर आदळतात, तेव्हा त्या तरंगांमध्ये असलेल्या ऊर्जेमुळे पदार्थातील…

चार धावी पेट्रोल एंजिनाचे कार्य (Working of four stroke petrol engine)

अंतर्ज्वलन ( Internal combustion) एंजिनाच्या  ज्वलन कक्षातील( combustion chamber) दट्ट्या ( piston) सतत वर खाली  होत  असतो . जेव्हा दट्ट्या ज्वलन कक्षातील उच्चतम  स्थानापासून (Top Dead Centre, T.D.C.), ज्वलन कक्षातील…