आल्फ्रेड थीओडोर मेक्काँकी (Alfred Theodore MacConkey)

आल्फ्रेड थीओडोर मेक्काँकी

मेक्काँकी, आल्फ्रेड थीओडोर : (१८६१ — १७ मे १९३१). ब्रिटीश सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. त्यांनी मेक्काँकी नावाचे आगर विकसीत केले. मेक्काँकी आगर हे ...
दृश्यकला, कालानुरूप वर्गीकरण (Visual arts)

दृश्यकला, कालानुरूप वर्गीकरण

मानवी समूहांत वेगवेगळ्या काळांत दृश्य कलाकृतींचा दर्जा आणि गुणवत्ता यांबाबत निरनिराळे निकष अस्तित्वात असतात व त्यांनुसार उपलब्ध कलाकृतींचा अन्वयार्थ लक्षात ...