संचाची संख्यादर्शकता (Cardinality of Set)

संचाची संख्यादर्शकता

एकोणिसाव्या  शतकाच्या अखेरीस जर्मन गणितज्ञ गेओर्क कँटर यांनी संच सिद्धांत (Set Theory) हा आधुनिक गणितातील महत्त्वाचा सिद्धांत मांडला आणि त्यामुळे ...