व्हॅटिकन (Vatican)

व्हॅटिकन

पोप ह्यांचे अधिकृत निवासस्थान, ‘व्हॅटिकन पॅलेस’, व्हॅटिकन सिटी. रोमन कॅथलिक चर्चचे सर्वोच्च धर्मप्रमुख पोप ह्यांचे अधिकृत निवासस्थान व कार्यालय. येशू ...
येशू ख्रिस्त (Jesus Christ)

येशू ख्रिस्त

येशू ख्रिस्त : (इ. स. पू. सु. ६ – इ. स. सु. ३०). ख्रिस्ती धर्मसंस्थापक. सहाव्या शतकात डायोनिशिअस एक्झीगस (इ ...
संत थॉमस बेकेट (St. Thomas Becket)

संत थॉमस बेकेट

बेकेट, संत थॉमस : ( २१ डिसेंबर १११८ — २९ डिसेंबर ११७० ). एक ख्रिस्ती संत, राज्याचा प्रमुख अधिकारी, कँटरबरीचा ...