रुबिक घन (Rubik's cube)

रुबिक घन

ऐंशीच्या दशकातील अत्यंत लोकप्रिय असा गणिती खेळ. हंगेरियन वास्तुविशारद एर्नो रुबिक यांच्या बुद्धिमत्तेतून १९७४ मध्ये या घनाचा जन्म झाला. विद्यार्थ्यांना ...
परममित्र संख्या (Amicable Numbers)

परममित्र संख्या

एखाद्या नैसर्गिक संख्येला ज्या नैसर्गिक संख्यांनी निःशेष भाग जातो त्यांना त्या संख्येचे ‘विभाजक’ असे म्हणतात. उदा., या संख्येला या संख्यांनी ...