मसूर (Lentil)

मसूर

मसूर ही वर्षायू वनस्पती फॅबेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव लेंस क्युलिनॅरिस आहे. ती लेंस एस्क्युलेंटा या शास्त्रीय नावानेही ओळखली ...
मोसंबे (Sweet lime)

मोसंबे

लिंबू वर्गातील एक वनस्पती. मोसंबे वृक्ष रूटेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव सिट्रस लिमेटा आहे. तो मूळचा आशियातील असून भूमध्य ...
राजगिरा (Red amaranth)

राजगिरा

पालेभाजीसाठी तसेच पौष्टिक बियांसाठी लागवड केली जाणारी एक सपुष्प वनस्पती. राजगिरा ॲमरँटेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव ॲमरँथस क्रूएंटस आहे ...
मेंदी (Henna)

मेंदी

सौंदर्यप्रसाधनांसाठी प्राचीन काळापासून वापरात असलेली एक वनस्पती. मेंदी ही वनस्पती लिथ्रेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव लॉसोनिया इनरमिस आहे. लॉसोनिया ...
मोई (Indian ashtree)

मोई

मोई (लॅनिया कॉरोमांडेलिका) : वृक्ष मोई हा पानझडी वृक्ष ॲनाकार्डिएसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव लॅनिया कॉरोमांडेलिका आहे. तो ओडिना ...