वेलदोडा (Cardamom)

वेलदोडा

वेलदोडा (इलेटॅरिया कार्‌डॅमोमम) : (१) वनस्पती, (२) फुले, (३) फळे, (४) बिया. (कार्‌डॅमम). मसाल्यासाठी जगभर प्रसिद्ध असलेली वनस्पती. वेलदोडा ही ...