येशूची शिकवण व त्याचे दाखले (The Parables of Jesus)

येशूची शिकवण व त्याचे दाखले

प्रभू येशू ख्रिस्त बारा वर्षांचा असताना ‘बार मित्सवा’ म्हणजे ‘आज्ञांचा पुत्र’ या नावाच्या धार्मिक विधीसाठी वल्हांडण सणाच्या दिवशी जेरूसलेमच्या मंदिरात ...
संदेष्टे, जुन्या करारातील (The Prophets of The Old Testament)

संदेष्टे, जुन्या करारातील

यहुदी (ज्यू) धर्मग्रंथ तनक ह्या नावाने ओळखला जातो. त्यामध्ये ‘तोरा’ (नियमशास्त्र), ‘नबीईम’ (संदेष्ट्यांचे ग्रंथ) आणि ‘केतुबीम’ (इतर साहित्य) ह्यांचा समावेश ...
येशूचे चमत्कार (The Miracles of Jesus Christ)

येशूचे चमत्कार

चमत्कार म्हणजे अद्‌भुत घटना. निसर्गाचे नियम किंवा कार्यकारणभाव ज्या घटनांना लागू पडत नाहीत, अशा घटनांना ‘अद्‌भुत’ म्हणजे आश्चर्यकारक म्हणतात. म्हणजे ...