परिचर्या प्रक्रिया (NURSING PROCESS)

परिचर्या प्रक्रिया

प्रत्येक रुग्णाला किंवा व्यक्तीला सर्वसमावेशक अथवा व्यक्तिगत परिचर्या देऊन पद्धतशीरपणे त्यांची समस्या सोडविण्याचा दृष्टिकोन म्हणजे परिचर्या प्रक्रिया होय. रुग्णालयात दाखल ...
जीवनावश्यक चिन्हे तपासणीमध्ये परिचारिकेची भूमिका (Role of Nurse in Examination of Vital Signs)

जीवनावश्यक चिन्हे तपासणीमध्ये परिचारिकेची भूमिका

प्रस्तावना : व्यक्ती आजारी पडल्यानंतर त्याच्या आजाराचे निदान करणे व उपचार पद्धती ठरविणे यासाठी आरोग्य संस्थांमध्ये नियमित व वारंवार त्याची ...
परिचारिका : आरोग्य संघाचा एक घटक (Nurse : A Component of Health Team)

परिचारिका : आरोग्य संघाचा एक घटक

समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्य टिकविणे, वृद्धिंगत करणे, रोग होऊ न देणे, आजार झाला असल्यास बरा करणे व त्याचे पुनर्वसन करणे ...
रुग्ण पाठवणी प्रक्रिया व परिचर्या (Patient Discharge Process and Nursing)

रुग्ण पाठवणी प्रक्रिया व परिचर्या

व्यक्तीचे आजारपण, त्यासाठी दवाखान्यात दाखल होणे आणि संपूर्ण उपचार प्रक्रिया हे सर्व त्या व्यक्तीला एक नवीन अनुभव देऊन जातो. त्याचबरोबर ...
रुग्ण प्रवेश व परिचर्या (Patient Admission And Nursing)

रुग्ण प्रवेश व परिचर्या

व्यक्ती आजारी पडल्यानंतर दवाखान्यामध्ये दोन प्रकारे उपचारासाठी दाखल होते.
  • नियमित प्रवेश ( Routine Admission)
  • आपत्कालीन प्रवेश (Emergency Admission)
...