कमळपक्षी  (Jacana)

कमळपक्षी  

पक्षिवर्गाच्या कॅरॅड्रीफॉर्मिस (Charadriiformes) गणाच्या वॅडर्स (Waders) या उपगणातील जॅकॅनिडी (Jacanidae) या कुलात कमळपक्ष्याचा (Jacana) समावेश होतो. हा पाणपक्षी असून याच्या ...
पौर्णिमा (Full Moon)

पौर्णिमा

पौर्णिमा : चंद्र हा पृथ्वीचा एकमेव नैसर्गिक उपग्रह आहे. चंद्र स्वयंप्रकाशित नाही. सूर्याचा प्रकाश चंद्रावरून परावर्तित झाल्यामुळे आपल्याला चंद्र प्रकाशित ...
चंद्राच्या कला (Lunar Phases)

चंद्राच्या कला

चंद्राच्या कला : चंद्र हा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे. चंद्र पृथ्वीभोवती लंबवर्तुळाकार कक्षेत परिभ्रमण करीत असतो. पृथ्वी आणि चंद्र हे ...
अमावास्या (Amāvásyā)

अमावास्या

अमावास्या :                       ग्रहणाचे प्रकार चंद्र हा पृथ्वीचा एकमेव नैसर्गिक ...