मराठी विश्वकोश कार्यालये व प्रशासकीय बाबत विवीध सूचना व जाहिराती येथे प्रदर्शीत करण्यात येतील.


मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या मुंबई व वाई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-क संवर्गातील संपादकीय सहायक, ग्रंथालयीन सहायक व गट-ड संवर्गातील शिपाई रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता जाहिरात : अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Proposed Live Link: https://ibpsonline.ibps.in/mrmvnmsep23

अभ्यासक्रम इथे डाऊनलोड करा