कृत्तिका नक्षत्र (Pleiades)

कृत्तिका नक्षत्र

कृत्तिका नक्षत्र : नक्षत्र चक्रातील कृत्तिका हे तिसरे नक्षत्र. वृषभ राशीतील कृत्तिका हा साध्या डोळ्यांनी दिसणारा आकाशातील सुंदर असा तारकापुंज ...
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (Dr. Balashaheb Sawant Kokan Krishi Vidyapeeth, Dapoli)

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली : ( स्थापना – १८ मे १९७२ ) कोकणाच्या भूप्रदेशात शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती ...