औषधीय खनिज : अभ्रक (Medicinal Mineral : Mica)

औषधीय खनिज : अभ्रक

अभ्रक हे आयुर्वेद महारसातील महत्त्वाचे खनिज आहे. इ. स. पू. ४ थ्या शतकातील कौटिल्य अर्थशास्त्रात वज्राभ्रक नावाने अभ्रकाचा उल्लेख आढळतो ...