एर्न्स्ट एंगेल (Ernst Engel)

एर्न्स्ट एंगेल (Ernst Engel)

एंगेल, एर्न्स्ट (Engel, Ernst) : (२६ मार्च १८२१ – ८ डिसेंबर १८९६). जर्मन संख्याशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञ. त्यांचा जन्म ड्रेझ्डेन येथे ...
टॉमस  क्राँबी  शेलिंग (Thomas Crombie Schelling)

टॉमस क्राँबी शेलिंग (Thomas Crombie Schelling)

टॉमस  क्राँबी  शेलिंग :  (१४ एप्रिल १९२१–१३ डिसेंबर २०१६). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ, राज्यशास्त्राचे गाढे अभ्यासक व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराचे सहमानकरी. मेरीलंड ...
फ्रँक हाइनमन नाइट (Frank Hyneman Knight)

फ्रँक हाइनमन नाइट (Frank Hyneman Knight)

नाइट, फ्रँक हाइनमन (Knight, Frank Hyneman) : (७ नोव्हेंबर १८८५ — १५ एप्रिल १९७२). शिकागोमधील नवसनातनवादी अर्थसंप्रदायाचा अध्वर्यू अर्थशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रातील ...
मिशल कॅलेकी (Michal Kalecki)

मिशल कॅलेकी (Michal Kalecki)

कॅलेकी, मिशल (Kalecki, Michal) : (२२ जून १८९९ – १८ एप्रिल १९७०). प्रसिद्ध पोलिश अर्थतज्ज्ञ. मुख्यत: समष्टी अर्थशास्त्र हे त्यांच्या ...