हवाई परिवहन कारवाया (Air Transportation Operations)

हवाई परिवहन कारवाया (Air Transportation Operations)

विषयप्रवेश : राष्ट्राची हवाई परिवहन क्षमता देशाच्या एकूण हवाई शक्तीचे अभिन्न अंग असून देशाच्या सुरक्षिततेसाठी ती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. देशाची ...
हवाई सुरक्षा (Air Defence)

हवाई सुरक्षा (Air Defence)

आकाशातून विमाने वा तत्सम आकाशस्थ यंत्रणेद्वारे होणाऱ्या शत्रूच्या हवाई हल्ल्याचा बचाव करणारी यंत्रणा वा व्यवस्था म्हणजे हवाई सुरक्षा होय. संरक्षणाची ...
हवाई हस्तक्षेप (Interdiction)

हवाई हस्तक्षेप (Interdiction)

विषय प्रवेश :  हवाई शक्तीचा सर्वांत महत्त्वाचा गुणधर्म म्हणजे तिचे सर्वगामित्व. त्यामुळे तिचा वापर केवळ प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरच नव्हे, तर शत्रूचे ...
हवाई-अवकाश सामरिक कारवाया (Aerospace Operations)

हवाई-अवकाश सामरिक कारवाया (Aerospace Operations)

राष्ट्रीय सुरक्षतेच्या दृष्टीने सैन्यदलांना देशावर होणाऱ्या शत्रूच्या कोणत्याही हल्ल्यांवर प्रतिबंध घालता आला पाहिजे. त्याचबरोबर आक्रमक कारवायांद्वारे शत्रूचे सामरिक बळ खच्ची ...
Close Menu
Skip to content