पोकळा (Amaranth)

पोकळा

हिरवा पोकळा (अॅमरँथस ब्लायटम ) अॅमरँटेसी कुलातील या वर्षायू क्षुपाचे शास्त्रीय नाव अॅमरँथस ब्लायटम आहे. ही वनस्पती मूळची भूमध्य समुद्र ...