अवक्षेपण, रासायनिक (Chemical Precipitation)

अवक्षेपण, रासायनिक

अवक्षेपण विक्रिया जलीय विद्रावकातील धन आणि ऋण आयनांच्या संयोगामुळे अविद्राव्य आयनिक घन पदार्थ तयार होण्याच्या रासायनिक ‍विक्रियेला अवक्षेपण म्हणतात. यामध्ये ...