भाषाविज्ञान आणि पुरातत्त्व (Linguistics and Archaeology)

भाषाविज्ञान आणि पुरातत्त्व

भाषाविज्ञानातील ऐतिहासिक भाषाविज्ञान ही ज्ञानशाखा आणि पुरातत्त्वविद्या हे भूतकाळातील सांस्कृतिक घटना आणि बदल यांच्याकडे बघण्याचे दोन परस्परपूरक मार्ग आहेत. प्राचीन ...