पीटर पर्लमन (Peter Perlmann)

पीटर पर्लमन

पर्लमन, पीटर : (१८ मार्च १९१९ – १९ एप्रिल २००५) पीटर पर्लमन हे मूळचे झेकोस्लोवाकीयाचे. सुदेतांलंड इथे त्यांचा जन्म झाला ...