दान्त्झिग, जॉर्ज बी. (Dantzig, George B.)

दान्त्झिग, जॉर्ज बी. (Dantzig, George B.)

दान्त्झिग, जॉर्ज बी.(८ नोव्हेंबर १९१४ – १३ मे २००५) जॉर्ज बी. दान्त्झिग यांचा जन्म अमेरिकेच्या ओरेगॉन राज्यातील पोर्टलँड येथे ...
मिलान झेलेनी (Milan Zeleny)

मिलान झेलेनी (Milan Zeleny)

झेलेनी, मिलान : (२२ जानेवारी १९४२ -) मिलान झेलेनी यांचा जन्म क्लक शालोव्हाइस (Klucké Chvalovice) या खेड्यात त्यावेळच्या पूर्व बोहेमिया म्हणजे ...