कपूर, जगत नरायन (Kapoor, Jagat Narain)

कपूर, जगत नरायन (Kapoor, Jagat Narain)

कपूर, जगत नराय( ७ सप्टेंबर १९२३ ते ४ सप्टेंबर २००२ )  कपूर यांचा जन्म दिल्ली येथे झाला. दिल्ली विद्यापीठातून ...