आनाक्रेऑन (Anacreon)

आनाक्रेऑन

आनाक्रेऑन : (सु. ५८२ – सु. ४८५ इ.स.पू.) एक ग्रीक भावकवी. जन्म आशिया मायनर मधील टीऑस या लहानशा बेटावर. पर्शियन ...
येऑर्यिऑस सेफेरीस ( Yeoryios Sepheriades)

येऑर्यिऑस सेफेरीस

सेफेरीस, येऑर्यिऑस : (१३ मार्च १९०० – २० सप्टेंबर १९७१). ग्रीक कवी आणि मुत्सद्दी. जॉर्ज सेफेरीस म्हणूनही तो उल्लेखिला जातो. जन्म ...
ॲपोलोनियस रोडियस (Apollonius of Rhodes)

ॲपोलोनियस रोडियस

ॲपोलोनियस रोडियस : (जन्म.इ. स. पू. २९५). ग्रीक कवी आणि व्याकरणकर्ता आणि ग्रंथपाल. जन्म ग्रीसमधील शेड्स येथे.  लायब्ररी ऑफ ॲलेक्झांड्रिया ...
ॲरिस्टोफेनीस (Aristophanes)

ॲरिस्टोफेनीस

ॲरिस्टोफेनीस : (सु. ४४६-३८६ इ. स. पू.). एक ग्रीक सुखात्मिकाकार.‘ॲरिस्टोफेनीसला सुखात्मिकेचा जनक’ आणि ‘प्राचीन सुखात्मिकेचा राजा’ असे म्हटले जाते. जन्म ...