ग्रहणे: मेटोनचे चक्र (Metons’s Cycle)

ग्रहणे: मेटोनचे चक्र

ग्रहणे: मेटोनचे चक्र : चांद्रमास (Lunar Month) आणि ऋतुवर्ष (Tropical Year) यांचा मेळ घालण्याचे प्रयत्न फार पूर्वीपासून अगदी बॅबिलोनियन काळापासून ...