पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानातील अर्थसिद्धांत (Semantics in Western Philosophy)

पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानातील अर्थसिद्धांत (Semantics in Western Philosophy)

पाश्चात्त्य ज्ञानमीमांसेत पारंपरिक आणि आधुनिक विचारपद्धती असा भेद करण्यात आला आहे. भाषा व भाषेच्या अर्थासंबंधी पारंपरिक तत्त्ववेत्त्यांनी जेथे वरवरचा विचार ...

प्रचितीक्षमतेचे तत्त्व (Verifiability Principle)

हे तार्किक प्रत्यक्षार्थवाद या विचारप्रणालीचा आधारस्तंभ मानले जाते. तार्किक प्रत्यक्षार्थवाद विश्लेषणाला मध्यवर्ती आणि महत्त्वपूर्ण स्थान देतो. सदर विचारप्रणालीने सत्ताशास्त्राचा अस्वीकार ...