यूजीन व्हिक्टरॉव्हिच कुनीन (Eugene Viktorovich Koonin)

यूजीन व्हिक्टरॉव्हिच कुनीन

कुनीन, यूजीन व्हिक्टरॉव्हिच (Koonin,Eugene Viktorovich) : (२६ ऑक्टोबर, १९५६) यूजीन कुनीन यांचा जन्म रशियामध्ये मॉस्को येथे झाला. तेथेच त्यांचे बालपण गेले ...