द्विधृवी पक्षव्यवस्था (Bipolar partisanship)

द्विधृवी पक्षव्यवस्था (Bipolar partisanship)

द्विधृवी पक्षव्यवस्था : दोन पक्षांमध्ये व दोन आघाड्यांमध्ये सत्तास्पर्धा असे द्विधृवी पक्षव्यवस्थेचे दोन उपप्रकार भारतात दिसतात. अनेक पक्ष असले तरी ...