हिमालय पर्वताचे पश्चिम-पूर्व विभाग (West-East Divisions of Himalaya Mountain)

हिमालय पर्वताचे पश्चिम-पूर्व विभाग

हिमालय पर्वताचे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे अनुक्रमे (१) पश्चिम हिमालय, (२) मध्य हिमालय व (३) पूर्व हिमालय अशा तीन भागांत विभाजन केले ...