पूर्वा फाल्गुनी आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे (Purva Phalguni and Uttara Phalguni Asterism)

पूर्वा फाल्गुनी आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे

पूर्वा फाल्गुनी आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे : पूर्वा फाल्गुनी आणि उत्तरा फाल्गुनी ही नक्षत्रचक्रातील अनुक्रमे ११ आणि १२ क्रमांकावर असणारी ...