शार्ल मॉरीस द तालेरां-पेरीगॉर (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord ) 

शार्ल मॉरीस द तालेरां-पेरीगॉर

तालेरां-पेरीगॉर, शार्ल मॉरीस द : (२ फेब्रुवारी १७५४–१७ मे १८३८). फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या व क्रांत्युत्तर काळातील एक श्रेष्ठ मुत्सद्दी. पॅरिस येथे ...
शार्ल ल्वी द सगाँदा माँतेस्क्यू (Montesquieu)

शार्ल ल्वी द सगाँदा माँतेस्क्यू

माँतेस्क्यू, शार्ल ल्वी द सगाँदा  : (१८ जानेवारी १६८९–१० फेब्रुवारी १७५५). प्रसिद्ध फ्रेंच विधिवेत्ता व राजकीय तत्त्वज्ञ. बॉर्दोजवळच्या ला ब्रेद ...
ॲल्सेस-लॉरेन (Alsace-Lorraine)

ॲल्सेस-लॉरेन

ऐतिहासिक दृष्ट्या प्रसिद्ध असलेला फ्रान्सचा ईशान्येकडील एक प्रदेश. क्षेत्रफळ १५,१८५ चौ.किमी. लोकसंख्या २५,०२,१४९ (१९६८). उत्तरेस लक्सेंबर्ग व जर्मनी, पूर्वेस जर्मनी व दक्षिणेस ...