आंरी फिलिप पेतँ (Henri Philippe Petain)

आंरी फिलिप पेतँ (Henri Philippe Petain)

पेतँ, आंरी फिलिप : (२४ एप्रिल १८५६ – २३ जुलै १९५१). फ्रान्सचा एक सेनानी व मुत्सद्दी. त्याचा जन्म शेतकरी कुटुंबात ...
आर्मांझां द्यू प्लेसी रीशल्य (Armand-Jean du Plessis, Cardinal Richelieu)

आर्मांझां द्यू प्लेसी रीशल्य (Armand-Jean du Plessis, Cardinal Richelieu)

रीशल्य, आर्मांझां द्यू प्लेसी  :  (९ सप्टेंबर १५८५ – ४ डिसेंबर १६४२). फ्रान्सचा सतराव्या शतकातील एक थोर मुत्सद्दी व पंतप्रधान ...
ऑनॉरे गाब्रीएल रीकेती काँत द मीराबो (Mirabeau)

ऑनॉरे गाब्रीएल रीकेती काँत द मीराबो (Mirabeau)

मीराबो, ऑनॉरे गाब्रीएल रीकेती काँत द : (९ मार्च १७४९ – २ एप्रिल १७९१). फ्रेंच राज्यक्रांतिकालातील एक प्रभावी वक्ता आणि मुत्सद्दी ...
क्रिमियाचे युद्ध (Crimean War)

क्रिमियाचे युद्ध (Crimean War)

मध्यपूर्वेतील प्रश्नांवर क्रिमिया ह्या ठिकाणी रशियाविरुद्ध ब्रिटन, फ्रान्स, सार्डिनिया आणि तुर्कस्तान ह्यांमध्ये झालेले युद्ध (१८५४–५६). ऑस्ट्रिया ह्यावेळी तटस्थ होता, तरी ...
गॉलिस्ट पक्ष (Gaullist Party)

गॉलिस्ट पक्ष (Gaullist Party)

गॉलिस्ट पक्ष : दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात फ्रान्समधील उजव्या शक्तीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध ‘गॉलिस्ट’ पक्षांचे व गटांचे जनकत्व १९४७ मध्ये जनरल ...
चार्ल्‌स द गॉल (Charles de Gaulle)

चार्ल्‌स द गॉल (Charles de Gaulle)

गॉल, चार्ल्‌स द : (२२ नोव्हेंबर १८९० — ९ नोव्हेंबर १९७०). फ्रान्सला प्रतिष्ठा करून देणारा कणखर, समर्थ व निःस्वार्थी नेता. उत्तर ...
चौदावा लूई (Louis XIV)

चौदावा लूई (Louis XIV)

लूई, चौदावा : (५ सप्टेंबर १६३८ – १ सप्टेंबर १७१५). फ्रान्सचा मध्ययुगातील श्रेष्ठ व लोकहितैषी राजा. बूर्बाँ  घराण्यातील तेरावा लूई ...
जोन ऑफ आर्क (Joan of Arc)

जोन ऑफ आर्क (Joan of Arc)

जोन ऑफ आर्क : (६ जानेवारी १४१२–३० मे १४३१). झान दार्क (फ्रेंच). फ्रान्समधील एक थोर स्त्री आणि संत. जोनचा जन्म दोंरेमी-ला ...
झां बातीस्त कॉलबेअर (Jean-Baptiste Colbert)

झां बातीस्त कॉलबेअर (Jean-Baptiste Colbert)

कॉलबेअर, झां बातीस्त : (२९ ऑगस्ट १६१९—६ सप्टेंबर १६८३). प्रसिद्ध फ्रेंच मुत्सद्दी व चौदाव्या लुईचा अर्थमंत्री. रीम्झ येथे एका सधन ...
झॉर्झ क्लेमांसो (Georges Clemenceau)

झॉर्झ क्लेमांसो (Georges Clemenceau)

क्लेमांसो, झॉर्झ : (२८ सप्टेंबर १८४१–२४ नोव्हेंबर १९२९). फ्रान्सचा पहिल्या महायुद्धकाळातील पंतप्रधान, एक फ्रेंच मुत्सद्दी आणि प्रसिद्ध वृत्तपत्रकार. म्वेलेराँ-एन परेड्स ...
झॉर्झ झाक दांताँ (Georges Jacques Dantaun)

झॉर्झ झाक दांताँ (Georges Jacques Dantaun)

दांताँ, झॉर्झ झाक :  (२६ ऑक्टोबर १७५९–५ एप्रिल १७९४). फ्रेंच राज्यक्रांतीतील एक प्रभावी वक्ता व मुत्सद्दी. त्याचा जन्म आर्सीस्यूरोब ऑबे ...
झ्यूल माझारँ (Jules Cardinal Mazarin)

झ्यूल माझारँ (Jules Cardinal Mazarin)

माझारँ, झ्यूल : (१४ जुलै १६०२ — ९ मार्च १६६१). फ्रान्सचा प्रधानमंत्री आणि कार्डिनल आर्मा झां द्यूप्लेसी रीशल्य ह्याचा वारसा ...
ड्रायफस प्रकरण  (Dreyfus Affair)

ड्रायफस प्रकरण  (Dreyfus Affair)

आल्फ्रेड ड्रायफस ह्या फ्रेंच लष्करातील अधिकारी व्यक्तीवर लादलेल्या आरोपातून उद्‌भवलेले एक प्रकरण. फ्रान्समध्ये ज्यूविरोधी वातावरण तापले असताना तसेच रोमन कॅथलिक ...
नेपोलियन, तिसरा (Napoleon III)

नेपोलियन, तिसरा (Napoleon III)

नेपोलियन, तिसरा : (२० एप्रिल १८०८ – ९ जानेवारी १८७३). फ्रान्सचा १८५२–७० च्या दरम्यानचा बादशाह व पहिल्या नेपोलियनचा पुतण्या. त्याचे ...
फ्रान्सिस्क (Francisque)

फ्रान्सिस्क (Francisque)

फ्रान्समधील गुलामगिरीविषयक खटल्यातील एक महत्त्वाचा व्यक्ती. मूळचा दक्षिण भारतातील. त्याच्या पूर्व व उत्तरायुष्याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. त्याला फ्रान्समध्ये घेऊन ...
फ्रांस्वा प्येअर गीयोम गीझो (Francois Guizot)

फ्रांस्वा प्येअर गीयोम गीझो (Francois Guizot)

गीझो, फ्रांस्वा प्येअर गीयोम : (४ ऑक्टोबर १७८७—१२ ऑक्टोबर १८७४). सुप्रसिद्ध फ्रेंच इतिहासकार आणि मुत्सद्दी. त्याचा जन्म नीम (दक्षिण फ्रान्स) येथील ...
माक्सीमील्यँ फ्रांस्वा रोब्झपिअर (Maximilien Robespierre)

माक्सीमील्यँ फ्रांस्वा रोब्झपिअर (Maximilien Robespierre)

रोब्झपिअर, माक्सीमील्यँ फ्रांस्वा :  (६ मे १७५८ – २८ जुलै १७९४). फ्रान्समधील एक जहाल क्रांतिकारक आणि तत्कालीन जॅकबिन्झ गटाचा एक पुढारी ...
मारी आंत्वानेत (Marie Antoinette)

मारी आंत्वानेत (Marie Antoinette)

मारी आंत्वानेत : (२ नोव्हेंबर १७५५ — १६ ऑक्टोबर १७९३). फ्रान्सची फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळची प्रसिद्ध राणी आणि सोळाव्या लूईची पत्नी ...
मार्की द लाफाएत (Marquis de Lafayette)

मार्की द लाफाएत (Marquis de Lafayette)

लाफाएत, मार्की द : (६ सप्टेंबर १७५७ — २० मे १८३४). फ्रेंच सेनानी, मुत्सद्दी आणि राजकीय नेता. त्याचे पूर्ण नाव ...
लूई फिलिप (Louis Philippe I)

लूई फिलिप (Louis Philippe I)

लूई फिलिप : (६ ऑक्टोबर १७७३ – २६ ऑगस्ट १८५०). फ्रान्सचा राजा. त्याचा जन्म आर्लेआं या सरदार घराण्यात पॅरिस येथे ...