लोंगेवालाची लढाई (Battle of Longewala)

लोंगेवालाची लढाई (Battle of Longewala)

भारत-पाकिस्तान १९७१ च्या युद्धातील एक लढाई. पार्श्वभूमी : नोव्हेंबर १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तान हातातून जाणार याची जाणीव झाल्यानंतर भारताच्या पश्चिम सीमेवरील ...