जनाबाई कचरू गिऱ्हे (Janabai Kacharu Girhe)

जनाबाई कचरू गिऱ्हे

गिऱ्हे, जनाबाई कचरू : (१ जून १९५२).महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त गोपाळ समाजातील पहिल्या स्त्री आत्मचरित्रकार आणि शिक्षिका. त्यांचा  जन्म गुजराबाई माळी ...