राणी इंदुमती (Indumati)

राणी इंदुमती

राणी इंदुमती : (६ डिसेंबर १९०६ – ३० नोव्हेंबर १९७१). कोल्हापूर संस्थानातील शैक्षणिक व सामाजिक सुधारणांच्या पुरस्कर्त्या. त्यांचा जन्म सासवड ...
वासुदेव मुलाटे (Vasudev Mulate)

वासुदेव मुलाटे

मुलाटे, वासुदेव : (१३ ऑक्टोबर १९४३). मराठी साहित्यातील सुप्रसिद्ध कथाकार, समीक्षक, प्रकाशक आणि ग्रामीण साहित्य चळवळीमधील अग्रणी साहित्यिक. चाळीसहून अधिक ...
जनाबाई कचरू गिऱ्हे (Janabai Kacharu Girhe)

जनाबाई कचरू गिऱ्हे

गिऱ्हे, जनाबाई कचरू : (१ जून १९५२).महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त गोपाळ समाजातील पहिल्या स्त्री आत्मचरित्रकार आणि शिक्षिका. त्यांचा  जन्म गुजराबाई माळी ...
नामदेव लक्ष्मण व्हटकर (Namdev Laxman Vhatkar)

नामदेव लक्ष्मण व्हटकर

नामदेव लक्ष्मण व्हटकर: (२४ ऑगस्ट १९२१ – ४ ऑक्टोबर १९८२). सुप्रसिद्ध लेखक, संगीतकार, कुशल प्रशासक, लोककलेचे अभ्यासक,  प्रगतीशील शेतकरी, स्वातंत्र्य ...
अविनाश डोळस (Avinash Dolas)

अविनाश डोळस

डोळस, अविनाश : ( ११ डिसेंबर १९५० – ११ नोव्हेंबर २०१८). अविनाश शंकर डोळस. सुप्रसिद्ध मराठी साहित्यिक. फुले – शाहू ...
राम दोतोंडे (Ram Dotonde)

राम दोतोंडे

दोतोंडे, राम : (१ जुलै १९५७). सुप्रसिद्ध मराठी कवी आणि कथाकार. त्यांचा जन्म धाड जि. बुलढाणा येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक ...
लक्ष्मण बाळू रायमाने (Laxman Balu Raymane)

लक्ष्मण बाळू रायमाने

रायमाने, ल. बा. : (२४ जानेवारी १९३६). मराठी व कानडी साहित्याचे गाढे अभ्यासक, लेखक आणि समीक्षक अशी त्यांची ओळख आहे ...
गुणाबाई रामचंद्र गाडेकर (Gunabai Ramchandra Gadekar)

गुणाबाई रामचंद्र गाडेकर

गाडेकर , गुणाबाई रामचंद्र : (१९०६ -१६ मे १९७५). गुणाबाई रामचंद्र गाडेकर एक जिद्दी व समाजसेवेला वाहून घेतलेलं व्यक्तिमत्व. अस्पृश्य ...
मुक्ता शंकरराव सर्वगोड (Mukta Shankarrao Sarvgod)

मुक्ता शंकरराव सर्वगोड

सर्वगोड , मुक्ता शंकरराव : (१९२२ – २००४). दलित चळवळीतील कार्यकर्ती आणि लेखिका. यांचा जन्म सोलापूर येथे झाला. त्यांचे शिक्षण ...