उद्योगसंस्थेचे सिद्धांत (Theory of the Firm)

उद्योगसंस्थेचे सिद्धांत (Theory of the Firm)

व्यष्टीय किंवा सूक्ष्मलक्ष्यी अर्थशास्त्रीय विश्लेषणातील एक सिद्धांतसमूह. यामध्ये उद्योगसंस्थेचे अस्तित्व, उदय, वर्तन, उद्देश, अंतर्गत रचना, निर्णयप्रक्रिया, आकार, सीमा, विविध बाजार ...
यूजीन फोन बोएम-बाव्हेर्क (Eugen von Böhm-Bawerk)

यूजीन फोन बोएम-बाव्हेर्क (Eugen von Böhm-Bawerk)

बोएम-बाव्हेर्क, यूजीन फोन : (१२ फेब्रुवारी १८५१ – २७ ऑगस्ट १९१४). नामवंत ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रज्ज्ञ व मुत्सद्दी. त्यांचा जन्म ब्रून (मोरेव्हिया) ...