चंदाताई तिवाडी (Chandatai Tiwadi)

चंदाताई तिवाडी (Chandatai Tiwadi)

तिवाडी, चंदाताई : भारूडाची पंरपरा जोपासणाऱ्या महाराष्ट्रातील लोककलावंत.जन्म पंढरपूर येथे एका मारवाडी कुटुंबात झाला. घरची परिस्थिती तशी बेताची म्हणून त्यांना ...
मीराबाई उमप (Mirabai Umap)

मीराबाई उमप (Mirabai Umap)

उमप, मीराबाई : भारुड सादर करणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध कलावंत. संतांचे अभंग म्हणजे रूपकाश्रयी अभंग. या अभंगांचीच अभिनित भारूडे झाली. ही ...