तु. शं. कुळकर्णी (T. S. Kulkarni)

तु. शं. कुळकर्णी

कुळकर्णी, तु. शं. : (३ सप्टेंबर १९३२). मराठी साहित्यातील प्रसिद्ध कथाकार आणि कवी. जन्म डोंगरकडा, ता. कळमनुरी जि. हिंगोली येथे ...